Ställ krav på läkaren

Många äldre kan behandlas “slentrianmässigt” av läkare. Du kanske inte får tillräcklig undersökning och därmed inte den behandling som är rätt. Här gäller det att du vågar ställa krav på läkaren.

Oavsett vilken symtom du har eller anar att du har så har du rätt att bli ordentligt undersökt. Det finns många som vittnar om att läkare inte lägger ned den tid som krävs, utan bara “viftar undan” problemet som att det inte är något allvarligt. En läkare kan lite enkelt säga att det är en urinvägsinfektion, när det i själva verket kan vara något mycket allvarligare. Just denna infektion kan du läsa mer om på doktor.se/fakta-rad/urinvagsinfektion/.

Forskning visar på brister

Forskaren Yngve Gustafson har under många år kämpat på de äldres sida. I en artikel från Curie berättar han om hur äldre personer kontaktat honom under flera års tid för att få hjälp att ifrågasätta läkares beslut. Detta är något som du också bör göra om du misstänker att läkaren inte lyssnar på dig, eller tar dina symtom på allvar. Dessutom kan det vara skillnad för män och kvinnor, i vilken utsträckning de får hjälp. Forskningen visar att män får sina symtom utredda i högre utsträckning än kvinnor.

Kräv svar

Om du inte ställer krav så ökar risken för att läkaren missar något allvarligt. En missad blodpropp kan i värsta fall leda till amputation. Det finns även otaliga berättelser om äldre personer som inte fått ta vissa blodprov fast det då skulle ha upptäckts sjukdomar tidigare. När läkaren frågar dig om allmäntillståndet så kanske du svarar “Jo tack, det är hyfsat”, varpå läkaren då inte tar det så allvarligt. Känner du minsta misstanke så kan, och ska, du kräva ett blodprov. Det kan faktiskt vara skillnaden mellan liv och död. En annan tidningsartikel tar upp faktumet att trots tydliga symtom så kan fel diagnos ställas. Det gäller att du står på dig och ifrågasätter läkare, och mycket handlar om att våga. Många äldre har en inbyggd respekt för auktoriteter som läkare, vilket är bra. Men när det kommer till din hälsa så är det du som känner dig själv bäst.