Få bra vård på distans

Vill du som senior i riskgrupp minska risken för att bli smittad kan vård på distans vara ett bra alternativ. Det finns idag många aktörer inom vården som erbjuder vård via en app. Vården är av samma kvalité som vid fysiska besök och samma expertis finns att tillgå.

”Vården är av samma kvalité som vid fysiska besök och samma expertis finns att tillgå.”

Om du som är pensionär och tillhör riskgrupp ska söka vård kan det vara en god idé att använda en doktorapp som erbjuder vård digitalt. Det kan vara ett bra alternativ till fysiska möten med vårdpersonal när extra försiktighetsåtgärder behöver vidtas. Vård som sker när patient och vårdpersonal inte befinner sig i samma rum är ett bra sätt för att slippa utsätta sig för smitta. Det kan även vara bekvämt att inte behöva lämna sitt hem. Vård på distans är lika personlig och av samma kvalité som ett fysiskt besök på exempelvis en vårdcentral. Det finns möjlighet att få kontakt med sjuksköterskor, läkare, psykologer eller annan expertis.

Alternativ för vård på distans

Det finns olika aktörer på marknaden som erbjuder vård på distans via sina appar. Via appen kan ett digital möte ske med vårdpersonal. Vissa aktörer erbjuder utöver videosamtal även chatt och röstsamtal. 1177 vårdguiden som är en tjänst från Sveriges regioner erbjuder också vård på distans via sin app. Det går även att genomföra videomöten med vårdpersonal via 1177.se på en dator. För rådgivning via telefon är 1177 öppet dygnet runt och kan svara på frågor och utifrån det bedöma vårdbehovet och vägleda dig rätt.